Kurs om CRPD – Pilotarrangement

Sist helg arrangerte vi igjen kurs, denne gangen i samarbeid med Studieforbundet Funkis.
Dette var et pilotarrangement i prosjektet «CRPD- dine rettigheter. Bedre livskvalitet gjennom kompetanseheving, læring og mestring».   
Medlemmer, samt gjester fra andre foreninger og representant for FFO Oslo deltok. Digitale deltakere deltok via Teams og foredragene ble strømmet på lørdag.
Vi hadde gode foredragsholdere og engasjert publikum. Ikke bare ville deltakerne lære og diskutere, men vi fikk relevante tilbakemeldinger med tanke på at dette skal utvikles og brukes videre i og utenfor foreningen.

Hva er CRPD?

CRPD står for Convention on the Rights of People with Disabilities, FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Hensikten er at den skal motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjon er en forventing eller normer. Den ble vedtatt i FN i 2006, trådde i kraft i 2008 og ratifisert i Norge i 2013. Det betyr at Norge skal forholde seg til konvensjonen. Denne skal gjelde på alle områder: Arbeid, utdanning, rehabilitering, habilitering, utdanning m.m. – Totalt består den av 50 artikler.
Det siste nå er et vedtak om at konvensjonen skal bli en del av norsk lov. Det er nedsatt en gruppe av jurister som skal gi en anbefalingen om hvordan dette skal gjøres.

Det er planlagt to nye kurs i dette prosjektet, første like etter nyttår.
Det kommer også mer om kurset i neste nummer av Muskelnytt.

Facebook
Twitter
LinkedIn