Likepersonssamling og Fatigue-kurs: “Du ser da frisk ut!”

Forrige helg arrangerte FFM kurs for nye likepersoner og kurs om Fatigue på Scandic Oslo Airport. Vi hadde også deltakere digitalt, på Teams.

Fatigue kan beskrives som en ekstrem slitenhet som ikke blir bedre av søvn eller hvile. Dette er vanlig ved flere sykdommer, også nevromuskulære diagnoser. Det har sammenheng med både psykiske og biologiske komponenter. Fatigue varierer fra person til person, gjennom dagen og gjennom livet.

Erfaringsutveksling på kurset viste at deltakerne både opplevde og håndterte fatigue ulikt. Gjennom foredrag og gruppeoppgaver fikk deltakerne med seg kunnskap og tips til å håndtere livet med fatigue.

Her er noen gode råd på veien:

  • Sunt kosthold
  • Planlegg aktiviteter
  • Ta pauser, sett av tid til hvile
  • Bruk hjelpemidler
  • Trening
  • Man behøver ikke å klare alt selv
  • Ikke bare gjør det som krever energi, man må også fylle på!

Helgens foredragsholdere var:

Andreas Dybesland Rosenberger, fysioterapeut og senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø.
Frauke Musial, Universitet i Tromsø og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.
Solvor Sandvik Skaar, ergoterapeut, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Det kommer mer om dette i neste Muskelnytt.