September – Måneden for å øke bevisstheten om CMT

Charcot-Marie-Tooths er en samlebetegnelse for arvelige nevropatier, og er den vanligste formen for nevropati. Sykdommen skyldes en arvelig genfeil (Helse Norge) og kommer av en skade på nervetrådene som skal gi beskjed fra hjernen til musklene.

Når informasjon ikke kommer frem kan musklene bli svake.

Ved CMT påvirkes gangfunksjon og balanse, og utholdenhetstrening og styrketrening med moderat intensitet anbefales. Kilde Frambu.no.

Å leve med CMT

Personer med CMT blir gjerne slitne, og det er derfor viktig å spare på kreftene sine. En ergoterapeut kan bistå med å finne gode hjelpemidler dersom hverdagen blir krevende.

Man vet ikke helt hvor mange som har diagnosen i Norge, men antar at det er mellom 2000 og 4000 personer. Kilde:Helsenorge.no

Les mer på om CMT på diagnosesiden vår: Charcot-Marie-Tooths-sykdom, CMT

Facebook
Twitter
LinkedIn