Artikkel om CRPD fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO

CRPD er FNs konvensjonen om diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt dette blir en del av norsk lov eller menneskerettighetsloven. Blir det en del av den siste vil det si noe om anerkjennelse av menneskerettighetene og likestilling for personer med funksjonsnedsettelser, skriver artikkelforfatterne.  

Skal diskriminering mot funksjonshemmede få fortsette, Enger Mehl?