Pressemelding fra FFM

Foreningen for muskelsyke bryter samarbeidet med Prinsesse Märtha Louise.

«Prinsessen har alltid tatt sitt ansvar som beskytter på alvor og vist genuin interesse for det vi jobber med, men stadig flere medlemmer reagerer på Durek Verrets spekulative utspill om sin egen form for alternativ medisin og evner som sjaman. For FFM som representant for en rekke svært sjeldne nevromuskulære sykdommer med få eller ingen tilbud om medisinsk behandling, virker dette provoserende.» Sier foreningens leder Patricia Melsom

Den siste tidens medieomtale vedrørende prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har skapt mye diskusjon og uro i Foreningen for muskelsyke.  Som representant for svært sjeldne diagnoser er vi avhengig av medisinsk forskning og utvikling og at vi har et tillitsforhold til fagmiljøet.

Mange av våre medlemmer stiller nå spørsmål ved å være medlem i en organisasjon som har en kongelig beskytter som støtter ulike former for alternativ medisin. Enkelte medlemmer har allerede sagt fra seg sitt medlemskap på grunn av denne saken.

Sentralstyret i FFM har derfor tatt den tunge avgjørelsen om å avslutte vårt samarbeid med prinsesse Märtha Louise. Vi har satt pris på prinsessens engasjement og medfølelse, og takker for samarbeidet og den gode innsatsen hun har gjort for oss gjennom mange år.

Foreningen ønsker ikke å gi flere kommentarer enn det som inngår i denne pressemeldingen.

Pressemelding – Foreningen for muskelsyke bryter samarbeidet med prinsessen