Film fra Helsedirektoratet om bruker- og pårørendemedvirkning

Alle skal kunne bli hørt i møte med helse- og omsorgtjenestene. Denne filmen presenterer hvordan brukere og pårørende på individnivå, gjennom brukerorganisasjoner og ved deltagelse på systemnivå i Helsedirektoratet er med å utvikle helse- og omsorgtjenestene. Målet er å tilby kvalitet, relevans og utvikling.

 

Se filmen her: Bruker- og pårørendemedvirkning – YouTube