Nytt blogginnlegg: Starten på FFMU – Tone forteller!

Jeg er utfordret av Mariell og nå blir det min tanker som kommer på trykk. Det var mange medlemmer og tillitsvalgte i FFM som engasjerte seg i oppstarten av FFMU. Her nevner jeg noen, men det var flere. Jeg tillater meg å oppfordre andre gamle til å skrive sin opplevelse av oppstarten og årene i FFMU. 

Når ble FFMU født?

Hvem var fødselshjelpere?

Er det lettest å være jente eller gutt når vi har en muskelsykdom?

FFMU ble født i 1997

På den tiden var jeg organisasjonssekretær i FFM og gjorde så godt jeg kunne for å legge til rette for styremøter og aktiviteter. Vi måtte sende innkallinger og protokoller i papir, i konvolutt, i posten. Ting tok tid. Alle styremøter var i Oslo. Veldig fint å møtes for å jobbe sammen, med det er mer jobb med fysiske møter. 

På denne tiden fikk FFM sin første nettside med hjelp fra FUNK WEB.

Kjell Wahl var leder. Han var en meget systematisk person, med full kontroll. Jeg fikk opplæring i regnskapsføringen av han. Selv om han var en mann av få ord, var han tydelig på at ungdommen måtte få sin arena. 

Hentet fra Sentralstyrets protokoll 11.10.1997:

Ungdomsutvalget

4/10-97 ble interimsstyre FFMU stiftet. Interimsstyre består av leder Ingrid A. Ihme, Oslo, nestleder/PR-sjef Øyvind Hansen, Narvik, sekretær Guro Skjetne, Levanger, økonomiansvarlig Brede Mæland, Lyngdal. De skal blant annet ha Websidene klare før jul. FFMs Ungdomsgruppe henvender seg til aldersgruppen mellom 16 og 35 år. De vil frem til neste samling høsten –98, arbeide med å formalisere forholdet mellom FFM og FFMU. De arbeider også med saker innenfor etikk, genetikk, medisinskforskning, kompetansesenter, høyere utdanning og attføring.

FFMU ble offentlig registrert 01.08.1998.

FFMUs første kurs 

I min hukommelse var det første kurset i Stavanger. En god gjeng unge, og jeg noe eldre, var der. Vi snakka om hvordan det er å leve med en muskelsykdom. Antagelig ledet jeg denne delen av programmet og fortalte at jeg tenkte det var lettere å være mann med muskelsykdom, enn dame med muskelsykdom. Det begrunnet jeg med at det er lettere å tisse på flaske, og tradisjonelt tar menn en mindre del av husarbeid og pynting. Jeg husker dette godt, fordi rett etterpå bad Øyvind Hansen om ordet. Han var uenig. Det er ikke lettere å være mann. Mannen skal være den sterke i familien og bære damene over vanndammene.

1997 – 2022 = 25 år

25 år har gått fort, syns jeg. FFMU er godt etablert, selv om det alltid vil være utfordringer knyttet til drift. Det gjelder alle lag og foreninger. 

Mange unge har vært innom og bidratt med sin del i det frivillige arbeidet i FFMU. Som eksempler vil jeg nevne Karin M. D. Ranhoff som var med på det første kurset i Stavanger. For tiden er hun økonomiansvarlig i FFM sentralt. Guro Skjetne, som var med i interimsstyret. Hun har for tiden ansvar for Aktive uker for familier. De startet i FFMU og tar oppgaver i FFM når de blir gamle nok, og har tid og krefter til det. Disse to er eksempler på det mange gjør.  På vegne av oss gamle benytter jeg sjansen til takke dere yngre. Dere er jo FFMs framtid.

På Landsmøtet i FFM i juni 2022 ble jeg veldig glad for å se kjente, og for å bli kjent med nye FFMUere. Det er skikkelig inspirerende! 

Kilde: ffmu.blogg.no/