Artikkel om CRPD i Handikapnytt

Menneskerettighetene inkluderer ikke nødvendigvis funksjonshemmede. CRPD, konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, er ikke tatt inn i norsk lov.

I denne artikkelen skriver Handikapnytt om viktigheten av å få CRPD inn i norsk lov.

Bra om CRPD tar makt fra politikerne

Kilde: Handikapnytt.no

Facebook
Twitter
LinkedIn