Pårørende kurs for Dystrofia myotonika type 1 – fortsatt ledige plasser

Enhet for medfødte og arvelige muskelsykdommer ved Oslo universitetssykehus (EMAN), Frambu og NMK arrangerer pårørendekurs for ektefelle/samboer, kjæreste eller enke/enkemann til personer med DM type 1.

Det er fortsatt noen ledige plasser, så meld dere på! Kurset gir mulighet for å danne et sosialt nettverk med andre pårørende, det er kun for pårørende.

Arrangementet er  16.- 18. september på Scandic Lillestrøm (rett ved Lillestrøm stasjon), Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm.

I tillegg planlegges det et forskningsprosjekt “Helsekompetanse hos pårørende.” De som er interessert i å delta kan krysse av for det i påmeldingen. Deltakelse i forskningsprosjektet innebærer samtale i grupper ledet av forsker under seminaret/kurset.

Har du spørsmål om kurset, kontakt EMAN:
Telefon: 23 07 27 53

Program Samling for pårørende av DM1_220622

Link til mer informasjon og påmeldingsskjema: DM-1 pårørendekurs