Ledige plasser på kurs om CRPD 7.-9. oktober, utvidet søknadsfrist til søndag 14. august

Lokallagene har ønsket seg bedre skolering av likepersoner. Med utgangspunkt i at FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne skal inn i norsk lov, inviterer FFM i samarbeid med studieforbundet Funkis til helgesamlinger.

Nå er det mulig å melde seg på den første kurshelgen 7.-9. oktober.

For mange av våre medlemmer fremstår CRPD som «noe om funksjonshemmedes rettigheter, men som vi ikke vet så mye om.» Vi mener at det er viktig å vite hva dette har å si for våre rettigheter, så dette må vi gjøre noe med.

Derfor har vi alliert oss med Studieforbundet Funkis om et pilotprosjekt der vi ikke bare gir opplæring til foreningens tillitsvalgte. Vi satser også på at foreningens dyktig tillitsvalgte har gode innspill, slik at Funkis kan bruke våre pilotprosjekt til å lage en kurspakke de kan ta videre til resten av medlemsorganisasjonene sine.

Den første kurshelgen handler om CRPD, den andre helgen fokuserer vi på brukermedvirkning og den tredje helgen blir et skrivekurs der vi fokuserer på det å skrive for å få gjennomslag for de rettighetene blant annet CRPD gir oss.

 

Du kan melde deg på den første helgen via lenken under, og du kan velge om du vil være med på hotellet eller delta digitalt. Vi gjør forbehold om at det er begrenset antall plasser.

Påmelding kurs om CRPD

 

 

Søknadsfrist 14. august