Barns rettigheter i grunnskolen, informasjon fra FFO

Det nærmer seg høstens skolestart, og noen barn er allerede i gang med Aktivtetsskolen eller Skolefritidsordningen.

I den forbindelse synes vi det er nyttig å dele denne siden fra FFOs rettighetssenter.

Her ligger det informasjon og videoer om hvilke rettigheter barn med funksjonsnedsettelser har i skolen.

https://www.ffo.no/rettighetssenteret/rettigheter-i-grunnskolen/