Artikkel om Myasthenia Gravis og brukermedvirkning

Nils Erik Gilhus og Sandra Iren Barkås Hovland har fått publisert artikkel om  Myasthenia Gravis og brukermedvirkning i ScienceDirect.

Artikkelen kan leses her: Forskningsartikkel i ScienceDirect

Del