Rekruttering til prosjekt “Kosthold og fysisk aktivitet hos personer med hypokalemisk periodisk paralyse”

Er du 16 år eller eldre og har en genetisk bekreftet hypokalemisk periodisk paralyse?  

Da trenger Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser din hjelp.

For å kunne tilby bedre veiledning til personer med hypokalemisk periodisk paralyse, ønsker de å lære av erfaringene til de som har diagnosen. I dette forskningsprosjektet ønsker de å kartlegge kostholdet og det fysiske aktivitetsnivået til personer med hypokalemisk periodisk paralyse. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kosthold og fysisk aktivitet kan påvirke hyppighet, grad og varighet av muskelsvekkelser. Mer kunnskap om dette kan bidra til bedre veiledning, oppfølging og livskvalitet for personer med hypokalemisk periodisk paralyse.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet se Frambu sine nettsider om forskning og utviklingsarbeid: https://frambu.no/forskning_hypokalemisk_periodisk_paralyse/

eller ta kontakt med prosjektmedarbeider Natasha L. Welland på telefon 64 85 60 68 eller e-post nlw@frambu.no