Referat fra fagkveld om genetikk 2. juni 2022

Professor Arvid Heiberg

Stor interesse for temakveld om genetikk den 2. juni! 42 personer møtte opp, og det tror vi er ny rekord.

Arvid Heiberg var foredragsholder, han er utrolig kunnskapsrik – og han evner å formidle et vanskelig tema på en måte som vi forstår. (i hvert fall delvis 😉 )

Vi fikk bl.a. høre om:

  • genetikk ved muskelsykdommer
  • mutasjoner
  • metoder for å rette på genfeil (crispr)
  • medikamentutvikling – utprøving, priser, prioritering
  • nyfødtscreening.

 

En del medlemmer hadde sendt inn forhåndsspørsmål som Heiberg brukte god tid på å besvare – og salen stilte også spørsmål underveis.

Foilene fra Heibergs presentasjon vil bli sendt ut til alle medlemmer via mail.

Vi avsluttet kvelden med god mat og gode samtaler rundt småbord.

Det ble en flott kveld . Det forskes mye innen genetikk i inn- og utland, og det finnes håp der framme!

Glimt fra salen