Har du et prosjekt som faller inn under formålet til Forskningsfondet?

Ny søknadsfrist til Forskningsfondet er 10.01.2023. Fondet har tildelt midler til mer enn 80 prosjekter, det har vært forskning på muskelsykdommer innen diagnostikk, pust og fysioterapi, støtte til doktorgrader, informasjon til medlemmer, fagpersoner og andre.

FFM har støttet forskning i 40 år!

En stor takk til alle som gir gaver til Forskningsfondet.
Takk til alle forskere og prosjektledere som har bidratt til ny viten.
Takk til alle som har vært og er styremedlemmer.

Vi trenger mer forskning på muskelsykdommer i Norge. Ny søknadsfrist er 10. januar 2023, med 500.000 kroner til tildeling.

Ta gjerne kontakt med Tone Torp, daglig leder i Forskningsfondet, fondet@ffm.no

Fondet ble opprettet av FFM i 1982 og da var egenkapitalen på 18.250 kroner nå er den på 8,8 millioner.

Vi har tildelt mer enn 6 millioner, til mer enn 80 prosjekt. Det har vært forskning på nevromuskulære sykdommer innenfor diagnostikk, pust og fysioterapi, og støtte til doktorgrader og praktisk informasjon til medlemmer, fagpersoner og andre.

Alle monner drar!

Fondets kapital er bygget opp av bursdagsgaver, minnegaver etter dødsfall, testamentariske gaver og gaver fra faste givere, alt fra 20 kroner til 1,5 million.

Har du har et prosjekt som faller inn under formålet, da oppfordrer styret deg til å sende inn en søknad før 10.01.2023. Du finner mer informasjon på www.ffm.no – Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer.

 

Selvhjelp Norge arrangerer digital møteplass for pårørende

Selvhjelp Norge inviterer pårørende som strever  til digital møteplass 9. juni, 17:30 – 19:30.

De vil ta opp utfordringer knyttet til helse, arbeid og familieliv. På arrangementet vil de dele informasjon om selvhjelp, ha innlegg om pårørende situasjonen og dele erfaringer fra selvhjelpsgrupper.

Man får mulighet til å melde interesse for å delta i selvhjelpsgrupper.

Påmelding innen 6. juni.

Invitasjon-parorende-juni-2022

Påmelding: Digital møteplass for pårørende

 

 

Independent Living-festivalen

Uloba arrangerer Independent Living-festivalen 17. og 18. juni.

Man kan velge mellom å delta i Oslo sentrum eller digitalt. De ulike arrangementene er:

  • Likestillingsbrølet 17. juni kl. 10 -13.
  • Paroleverksted 17.juni kl. 15
  • Stolthetsparaden 18. juni kl. 11
  • Stolt natt18. – midnatt

Mer informasjon og påmelding  ligger på deres nettside:

Independent Living-festivalen