Minner om LNTBUs ungdomskonferanse 2022

LNTBUs ungdomskonferanse arrangeres 17. – 19. juni på Scandic Oslo Airport Hotel.

Unge, 18-35 år, fra andre organisasjoner inviteres til å delta.

Konferansen tar blant annet for seg hvordan unge funksjonshemmede og kronisk syke har opplevd pandemien og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Den vil bestå av erfaringsutveksling, workshops, faglig innhold, paneldebatt og sosiale aktiviteter.

Det er kun 50 plasser tilgjengelig og “Første mann til mølla”-prinsippet gjelder. LNTBU dekker utgiftene for deltakelse.

Påmelding via e-post til: brian@LNT.no innen 23. mai. 

Påmeldingen må inneholde navn, organisasjonen man tilhører, fødselsår, eventuelle tilretteleggingsbehov/allergier.