Nyhetsbrev fra ERN

European Reference Network (ERN)  er et europeisk referansenettverk for sjeldne nevromuskulære diagnoser. EMAN, NMK og Frambu har nå blitt medlem av organisasjonen. Fordi de enkelte diagnosene er sjeldne er det viktig med et internasjonalt samarbeid. Organisasjonen har flere pasientrepresentanter og arangerer en rekke webinarer .

 

Her ligger link til deres nyhetsbrev for Mars 2022:  ERN-EURO-NMD Nyhetsbrev

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn