LNTBUs ungdomskonferanse 2022

Den planlagte ungdomskonferansen ble avlyst i november 2021. Nå inviterer Landsforeningen for nyrepasienter og transplantertes Barn og Ungdom til konferanse om “Pandemiens konsekvenser for unge funksjonshemmede og kronisk syke.”

Sted: Scandic Oslo Airport Hotell

Tid: Fredag 17. juni – Søndag 19. juni

Invitasjon Ungdomskonferanse