Unge funksjonshemmede arrangerer jobbsøkerkurs

Unge funksjonshemmede arrangerer jobbsøkerkurs i samarbeid med Jobb X karrieresenter. Kurset foregår over fire helger fordelt på to helger på våren og to helger på høsten. Deltakeravgiften for hele kurset er på kr 200, og kostnader for reise og eventuelt opphold dekkes av Unge funksjonshemmede. Mer informasjon om kurset finnes her: Jobbsøkerkurs – Unge funksjonshemmede.