Oslo Rotary Klubb fyller 100 år og deler ut 16 skoleroboter for fjernundervisning som jubileumsgaver

Kjenner du til en elev som ikke kan gå på skolen på lik linje med andre?

AV1 er en skolerobot som hjelper barn og unge med å gå på skolen når de selv ikke kan. Det kan være mange årsaker til dette – en sykdomsdiagnose, dårlig immunforsvar, sosial angst, etc. Fellesnevneren er at det gjør det vanskelig å delta i klasserommet. AV1 blir deres stedfortreder. Den plasseres på pulten til eleven og de kan koble seg på via appen sin. Eleven styrer roboten og snakker og ser gjennom den.

AV1 er utviklet av No Isolation i Oslo 2016, og brukes allerede i rundt 400 klasserom i Norge.

Nå deler Oslo Rotary Klubb ut AV1 til søkere som trenger den i Oslo-området. Alle er velkomne til å søke, enten det er en skole, institusjon, organisasjon eller kommune. For å søke om en AV1 følger du denne linken, som tar deg til et søknadsskjema.

Søknaden skjer gjennom Oslo Rotary Klubb. Søknadsfristen er 15.mars.

Har du spørsmål om gaveprosjektet i forbindelse med Oslo Rotary klubbs 100-års jubileum?
Kontakt Ivar Foss på ivar@fossquality.no