Invitasjon til Aktiv Uke for familier 2022


Vi ønsker velkommen til Aktiv Uke for hele familien, 25-31. juli 2022 i Skien
Fritidspark.

For å lese mer om stedet kan dere gå inn på hjemmesiden til Fritidsparken: https://www.skienfritidspark.no/

Programmet vil bestå av både aktiviteter/utflukter, foredrag, erfaringsutveksling og sosialt samvær for hele familien. Mer informasjon vil bli lagt ut på FFM sin nettside og Facebookside fremover.

Vi vil ha med fellesassistenter også denne gangen. Fellesassistentene er familieukas gode hjelpere, de er med for å gjøre uka til en god opplevelse for alle deltakerne. De som har behov for egen assistent vil få dekket reise, kost og losji for assistenten.

På familieuken er fokuset også på barna som er søsken til muskelsyke barn og/eller har muskelsyke foreldre. Det er viktig at disse barna også skal ha en likeverdig sommerferie, og barn i familien kan derfor ikke meldes på som assistenter.

Vi bor på Hotell Fritidsparken som ligger midt i Skien Fritidspark. Hotellet har en rekke ulike rom,  alt fra enkeltrom til familierom med plass til 6 stk. Hvis noen familier ønsker å dele seg opp over flere rom må de dekke ekstrakostnaden selv.

Egenandel er 3000 kroner per voksne, og 1000 per barn (under 18 år). I egenandelen inngår full kost (tre måltider per dag), losji og aktiviteter.

Familier med dårlig økonomi kan søke Aktivukefondet om støtte til deltakeravgiften.

Deltakerne får dekket 2 kr per km i reisekostnader. Avtale om annen transport til leiren må avtales skriftlig med Aktivukekomiteen. Billetter som kjøpes uten avtale med komiteen vil ikke bli refundert.

Program for uken og mer info om reise/opphold sendes ut til deltakerne etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Bindende påmelding innen 27. mars 2022. Bruk følgende lenke: shorturl.at/epIQ2

 

Får du problemer med påmeldingsskjemaet, gi oss beskjed!

Alle deltakere på leiren må være medlemmer i Foreningen for Muskelsyke. Dvs hovedmedlem og husstandsmedlemmer (gjelder ikke for assistenter). Informasjon om medlemskap og hvordan melde seg inn i FFM finner dere her: https://ffm.no/bli-medlem/

Hvis du har spørsmål angående Aktiv Familieuke-22, send oss en e-post til:
aktivuke-familie@ffm.no

Håper vi sees i Skien i juli!
Hilsen Laila B, Laila L og Guro