Forhåndsvarsel årsmøte FFMB 2022.

 Med forbehold om eventuelle smittevern-restriksjoner vil

Årsmøtet 2022 bli avholdt

 torsdag 24. mars, kl. 18.00,

på Nedre Eiker Menighetssenter,
Stenseth alleen 1, 3055 Krokstadelva.

 Saker til behandling må være styret i hende senest 24. februar.

 Innkalling med saksliste + mer informasjon blir sendt ut senere.