FFMØ/Digital Kaffekopp 2022/ Første kaffekopp 24 Januar er på google meet , resten er på TEAM

Digital kaffekopp Januar-Mars/2022

24 Januar: Digital Kaffekopp kl 19:30 /PÅ Google meet
PÅ Google meet
meet.google.com/akc-tghz-ego

NB: Første kaffekopp 24 Januar er på google meet , resten er på TEAMS.

14 Februar: Digital Kaffekopp ,kl 19:30/PÅ Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IyYTZmMzgtNTllNi00NTk2LTkwZDQtODNlMDBiZDgzMWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214fc648a-3f37-48a4-b4dd-c222e8148be2%22%2c%22Oid%22%3a%223826f08b-cd4b-470c-8e3a-b6cb1a82ebc2%22%7d

 

28 Februar: Digital Kaffekopp ,kl 19:30/PÅ Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6559eb2114864d43ba34a8fa8b0b25ad%40thread.tacv2/1644761131256?context=%7b%22Tid%22%3a%2214fc648a-3f37-48a4-b4dd-c222e8148be2%22%2c%22Oid%22%3a%227e194e42-9369-488c-9a4b-d9a3e94c7ebe%22%7d

 

14 Mars: Digital Kaffekopp, kl 19:30/PÅ Teams 

 

Mer om Digital Kaffekopp: 

Sammen er vi sterke og sammen er vi FFM.

Bli med oss for en hyggelig prat med mange ulike temaer!

Vi ønsker å være her for våre medlemmer. Vi ønsker at dere skal få snakke om det dere har på hjertet i denne tiden og ellers.

Håper vi ses/chattes/snakkes!

Ønsker du å komme med innspill til hva vi kan snakke om ?

Send e-post til ffmostfold@ffm.no