10 spørsmål om Zolgensma

Informasjonsfilm om genterapien Zolgensma, og hvorfor dette er så viktig for barn med Spinal muskelatrofi.

 

Barnenevrolog Sean Wallace (OUS, EMAN) informerer om SMA og Zolgensma.

Se videoen på sjelden.no

Del