Dystrofia Myotonika type I og styrketrening

Forskere fra Norges idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus er i gang med et forskningsprosjekt hvor hensikten er å undersøke hvor godt personer som lider av Dystrofia Myotonika type I tåler styrketrening. De  søker nå etter deltagere fra Oslo og omegn i alderen 18 til 55 år med diagnosen DM1.

Vi søker nå etter flere frivillige deltagere i alderen 18 til 55 år med diagnosen DM1 som bor i Oslo-området og omegn.

De som ønsker å delta må kunne gå selv og ha relativt god funksjon – dette vurderes av erfarne fysioterapeuter. Videre kan man ikke ha nedsatt kognitivfunksjon eller hjertefunksjon.

Ved å delta i prosjektet vil du få verdifull innsikt i hvor godt du selv tåler styrketrening, og du vil få god veiledning på treningsøktene av kvalifisert personell. Det er en studie som går over flere uker, og vil ta litt tid, men vi kan tilrettelegge noe slik at det skal passe selv om du er i jobb.

Dersom du er interessert eller bare ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss!

Vilde Handegard, e-post: vildeh@nih.no

Stipendiat,

Norges idrettshøgskole

 

Kristin Ørstavik, telefon: 23 07 27 53

Overlege dr.med, seksjonsleder

Seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstander,

Oslo Universitetssykehus