INVITASJON FAGKVELD TORSDAG 21. OKTOBER 2021

 

 

Sted: Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, Krokstadelva.

 

Tema: Når vi trenger hjelpemidler og tilrettelegging hjemme for å
mestre dagliglivets utfordringer.

Vi får besøk fra Hjelpemiddelsentralen.

Vi vil også få litt informasjon om det nyeste når det gjelder styring av hus
og data – når muskelkraften blir mindre. Vi vil få se bilder med
eksempler på løsninger fra et tilrettelagt hjem.

Det blir muligheter for spørsmål og utveksling av erfaringer.

Arrangementet er åpent for alle, men påmelding er helt nødvendig.
Påmelding til Ann-Kristin på mobil +47 47 64 65 86 eller til vår
mailadresse: buskerud@ffm.no innen 15. oktober.

Det blir servering av snitter.
Vi håper dere har lyst til å komme og ønsker dere
hjertelig velkommen!

Vi ber deg ikke møte opp hvis du føler deg syk eller har luftveissymptomer.

Facebook
Twitter
LinkedIn