Oppdatert informasjon om Likepersonshelg med jubileumsmarkering 15.-17. okt.

FFM har fått en del spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte om høstens Likepersonsarrangement. Vi sender derfor ut følgende tilleggsinformasjon for å oppklare eventuelle misforståelser.

Likepersonskurs

Som kjent arrangerer Likepersonsutvalget en kurssamling hver høst. Kurshelgen er primært et kurstilbud organisert av Likepersonsutvalget for likepersoner og de som er interessert i å bli likepersoner. Likepersonsarbeidet står for en stadig økende del av foreningens inntekter, og vi er derfor avhengig av å utdanne og støtte våre likepersoner.
Siden deltakelse på kurset er dekket av midler avsatt til dette formål, vil alle deltakere måtte melde seg på og delta på kurs for nye likepersoner eller parallellkurset i brukermedvirkning.

FFMs 40-års jubileum

Når FFMs planlagte markering av 40-års jubileum på Landsmøte 2021 måtte utgå grunnet koronarestriksjoner, ble det foreslått å foreta en mindre markering under Likepersonutvalgets kurshelg.
Noen timer på lørdag ettermiddag er derfor avsatt til et kort jubileumsprogram som vil være tilgjengelig på nett for de som ønsker det. Det vil bli fulgt opp med en festmiddag for deltakere på LP-kurset.

Deltakelse og dekning av reise og opphold

Vi har fått forespørsler om det er mulig å bare melde seg på jubileumsdelen av programmet. FFM kan ikke dekke reise, hotell og diett for personer som kun deltar på jubileumsdelen. Medlemmer som ønsker kun å delta på jubileumsforedragene og middagen, må bestille og dekke alle utgifter til reise og overnatting selv. FFM vil dekke middagen. De som bare ønsker å delta på jubileumsdelen kan sende e-post til tollef.ladehaug@ffm.no innen samme frist.

Vi har imidlertid bestilt mer plass på hotellet enn vanlig under et likepersonskurs, i tilfelle økt interesse grunnet jubileet og muligheten for å endelig kunne treffes igjen fysisk.
Det vil også være mulig for FFM-fylkeslag å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse for en representant utover de som deltar som likepersoner eller brukerrepresentanter. Skulle det bli veldig fullt, må vi åpne for deling av rom.

Det står i påmeldingsskjemaet at endelig bekreftelse på at man har fått plass på kurset vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen går ut, sammen med endelig program Skulle vi få flere påmeldte enn vi har bestilt plass til, må vi prioritere nye likepersoner, tillitsvalgte og personer som har fått tildelt æresmedlemskap eller hedersbevisning under perioden med korona-nedstengning.

Lenke til invitasjon og påmeldingsskjema

Vi håper vi får plass til alle, og vi vil gi tilbakemelding og mer informasjon til alle senest den 17.09.