Vil du delta i et forskningsprosjekt om det å ha dårlig råd?

Har du dårlig råd, og har du hatt dette en stund? Eller har du tidligere levd med dårlig råd? Da vil en gruppe forskere på universitetet OsloMet gjerne snakke med deg. De ønsker å høre om dine livserfaringer knyttet til familie, utdanning, arbeid, bolig, fritid, og erfaringer med sosiale tjenester og offentlige myndigheter.

Vi ønsker å komme i kontakt med unge voksne, voksne i arbeidsfør alder og eldre mennesker som har erfaring med å leve med økonomiske vanskeligheter.

Vi er en gruppe forskere på universitetet OsloMet, som samler inn kunnskap til et europeisk forskningsprosjekt. Vi utforsker hva som må til for å sikre at alle skal kunne leve de livene de ønsker og ha innflytelse i saker som oppleves som viktige for dem, og at alle i samfunnet skal kunne leve som fullverdige medlemmer av samfunnet.

Prosjektet utvikler anbefalinger til politikere og byråkratiet basert på det vi lærer fra deg og de andre vi snakker med om erfaringer med å leve med dårlig råd.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, hvis du er interessert i å delta i prosjektet.

Telefon eller SMS: tlf. 93891076

E-post: euroship@oslomet.no

 

 

Les mer om prosjektetet: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/euroship