Frambu høsten 2021

Fagkurs om barn og unge med CMT, og fagkurs om graviditet og nevromuskulær sykdom. Pårørende og personer med diagnose kan også delta.

Fagkurs 12.10.21 – Barn og unge med Charcot-Marie-Tooths sykdom

Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med barn og unge med Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT). Pårørende kan også delta .

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om CMT, og oppfølging og tilrettelegging i hverdagen.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?
På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt via Zoom fra der du er.

Påmeldingsfrist er 5.oktober.

Mer informasjon og påmeldingsskjema på Frambu.no: https://frambu.no/kurs/charcot-marie-tooths-sykdom/

 

Fagkurs 14.12.21 – Graviditet og nevromuskulær sykdom

Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med voksne med nevromuskulær sykdom. Personer med diagnose og deres pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset
Å øke deltagernes kompetanse om graviditet og nevromuskulær sykdom. Kurset vil fokusere på ulike fysiske og medisinske aspekter, og ivaretakelse av kvinner med nevromuskulær sykdom som er gravide eller som planlegger å få barn.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?
På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller se fagkurset overført på strømming eller videokonferanse.

Påmeldingsfrist er 7.desember.

Mer informasjon og påmeldingsskjema på Frambu.no: https://frambu.no/kurs/graviditet-og-nevromuskulaer-sykdom/