Prinsesse Märtha Louises tale til FFMs Landsmøte 2021

Kjære alle deltakere på landsmøtet i FFM!

Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Selv om det heller ikke i år ble et fysisk landsmøte, er jeg glad for at dere likevel kan møtes digitalt, med deltakere fra hele Norge. Er det noe vi har lært oss siden i fjor vinter, er det nettmøter. Og så gleder vi oss veldig til vi igjen kan møtes fysisk! Vi trenger å gi hverandre en god klem etter denne rare tiden.

I 40 år har dere i FFM arbeidet for å forbedre hverdagene og livene til muskelsyke og deres familier i hele Norge; jobbet for likeverd og økte rettigheter for medlemmene deres. Deres visjon om et åpent samfunn som er inkluderende og tilgjengelig for alle, og der alle kan delta aktivt på egne premisser, er både viktig og krevende å nå. Og til det trengs det en organisasjon med en tydelig stemme som sier fra –som dere i FFM. Hver dag jobber dere for å forbedre livene til enkeltmennesker – og dermed også til oss alle.

Dere har vært med å endre Norge til det bedre gjennom deres imponerende arbeid – som betyr så mye for så mange mennesker.

Det har dere gjort i 40 år, og det kommer dere til å gjøre i minst 40 år til.

Jeg heier på dere!

Et varmt lykke til med jubileet – og med landsmøtet!