Oppdateringer etter Landsmøtet 2021

Nye medlemmer i FFMs sentralstyre er økonomiansvarlig Karin Margrethe Dons Ranhoff og varamedlem Rolf Inge Ambjørnsen.

Mer om årets Landsmøte kommer i neste Muskelnytt.

Her er oppdaterte dokumenter:

Protokoll_landsmote_2021

Handlingsplan 2021 – 2022

Vedtekter-for-FFM-gjeldende-fra-28.06.2021