Æresmedlemskap og hedersbevisning ble delt ut under årets Landsmøtehelg

Vibeke Aars-Nicolaysen ble tildelt æresmedlemskap, og Arvid Heiberg ble tildelt FFMs hedersbevisning.

Æresmedlem

Vibeke har sittet i SST i flere perioder under forskjellige ledere og har inneholdt ulike verv – bl.a.  nestleder og økonomiansvarlig. Hun trodde at hun takket for seg i 2018 – men har som så mange av våre «voksne»-medlemmer, stilt opp til ad hoc oppgaver og som FFM representant der vi har behov for hennes erfaring. Opprinnelig fra Askim, hun flyttet tilbake dit i 2011.

Gratulerer Vibeke!

Hedersbevisning

Arvid Heiberg stiller regelmessig opp for FFM sentralt og lokalt. Han har gitt muskelsyke og deres talspersoner råd og hjelp lenge før FFM ble stiftet som landsforening, og han er en viktig stemme for FFM og for enkeltmedlemmer i fora vi ellers ikke slipper til. Han har gjort en enestående innsats som genetiker for å øke kunnskap og oppmerksomhet om sjeldne sykdommer i Norge – ikke minst muskelsykdommer.

Gratulerer til prof. Arvid Heiberg – en solid støttespiller for FFM og for alle muskelsyke i over 40 år!