Referat fra årsmøte 3. juni 2021

Bildet til venstre: Synnøve Persson. Bildet til høyre: Glimt fra salen.

For første gang dette året kunne vi samles fysisk – og årsmøtet 2021 ble vel gjennomført.

21 medlemmer møtte opp til et årsmøte som ble veldig hyggelig til tross for begrensninger med antall, avstand og antibac.

Vi ønsker Gunnar Rotevatn hjertelig velkommen som ny sekretær, vi er svært glade for å få ham med oss i styret.

Vår gamle sekretær, Synnøve Persson, takket i går av etter nesten to tiår. Vi takker Synnøve av hele vårt hjerte for en fantastisk innsats i mange, mange år!

Etter at det formelle årsmøtet var gjennomført serverte vi god mat (singelpakket til den enkelte) og praten gikk livlig rundt småbord. Samtlige satte stor pris på å kunne møtes igjen.