Innkalling og saksliste årsmøte 3. juni 2021

Foreningen for Muskelsyke i Buskerud avholder sitt årsmøte i Nedre Eiker menighetssenter, Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva. Alternativt blir møtet digitalt. Det sendes da ut møtelink til påmeldte. 

TORSDAG 3. juni 2021

Kl. 18.00                    ÅRSMØTE

Saksliste:

  1. Åpning med godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder, en referent og
    to til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap med revisors beretning
  5. Arbeidsprogram
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjett
  8. Valg

Hvis årsmøtet lar seg gjennomføre fysisk blir det servering.

Påmelding innen 25. mai til Ann Kristin tlf. 47 64 65 86 evt. til fylkeslagets mailadresse: buskerud@ffm.no Gi beskjed ved påmelding om du kun melder deg på hvis det blir et fysisk møte – eller om du også vil delta hvis møtet blir digitalt.

Vi ønsker vel møtt!

Årsmøtepapirene er sendt ut til medlemmer på mail.

De som ikke har e-postadresse: vennligst gi beskjed hvis dere ønsker papirene i hende før årsmøtedagen, så sender vi pr. post.