Leve NÅ – tilbud høsten 2021

Leve NÅ er et nasjonalt tilbud til barn med livstruende og livsbegrensende tilstander, deres familie og tjenesteapparat. Tilbud fra Leve NÅ planlegges og gjennomføres i samarbeid med kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten, og tilpasses hvert
enkelt barn og familie.

Leve NÅ er et nasjonalt tilbud til barn og unge (0-18 år) med genetiske, medfødte og ervervede tilstander som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier og tjenesteytere. Målet er å
styrke kompetanse på fagfeltet barnepalliasjon og bidra med informasjon og veiledning lokalt,
basert på familiens og/eller tjenesteapparatets behov. Tilbud fra Leve NÅ planlegges og
gjennomføres i samarbeid med kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten, og tilpasses hvert
enkelt barn og familie.

Tilbud fra Leve NÅ høsten 2021:

 

Opphold på Frambu senter

 

Målsetting

3.- 5.sept. Helgesamling

for familier som har mistet barn

Å gi foreldre og søsken mulighet til å møte andre i samme situasjon og få kunnskap om sorgreaksjoner og mestringsstrategier. Det vil bli lagt vekt på informasjon,

samtaler, fellesskap, aktiviteter og ro.

1.- 5. nov. Familieopphold

for familier som har barn med livstruende og livsbegrensende sykdom

Å gi familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktig for dem i hverdagen. Program for uken tilpasses den enkelte familie, og utarbeides i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.
22.-26. nov. Familieopphold

for familier som har barn med livstruende og livsbegrensende sykdom

Å gi familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktig for dem i hverdagen. Program for uken tilpasses den enkelte familie, og

utarbeides i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.

Lokalt tilbud

Leve NÅ kan bidra med informasjon og veiledning lokalt, basert på familiens og/eller tjenesteapparatets ønsker og behov. Eksempler på temaer som Leve NÅ har kompetanse på er samarbeid og koordinering av tjenester, akuttplan, foreldrerollen, sorg/sorgreaksjoner, søsken og tilrettelegging i barnehage/skole.

Fagseminarer

Leve NÅ tilbyr ulike fagseminarer for tjenesteytere og studenter, både på Frambu senter og lokalt. Seminarene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med lokale-/regionale instanser. Send oss en mail dersom dere ønsker samarbeid om fagseminar på temaer innen fagfeltet barnepalliasjon.

Les mer om Leve NÅ, kontaktinfo og tilbud på:  https://levenaa.no/

Facebook
Twitter
LinkedIn