Varsel om årsmøte 3. juni 2021

VARSEL OM ÅRSMØTE 2021.

 Årsmøtet 2021 blir avholdt

torsdag 3. juni, kl. 18.00

på Nedre Eiker Menighetssenter,
Stenseth alleen 1, 3055 Krokstadelva.

Alternativt må årsmøtet i år bli digitalt, avhengig av smittesituasjonen.

 Saker til behandling må være styret i hende senest 7. mai.

Innkalling med saksliste, samt nærmere info om avvikling av årsmøtet blir sendt ut senere.