Digitalt tilbud fra Frambu: Kongenitte muskeldystrofier, myopatier og myastenier (0-18 år)

Målgruppen er Barn og unge 0-18 år med aktuelle diagnoser, deres familier og tjenesteytere. Tidspunkt: 31.05.21- 02.06.21 Søknadsfrist er 6.april.

Mål for kurset 

Å styrke deltagernes kunnskap om aktuelle diagnoser og det å leve med sjelden muskelsykdom. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosene og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Søk digitalt

Frambu oppfordrer alle som kan til å sende inn søknadsskjema på Digipost til Stiftelsen Frambu, i stedet for med vanlig post, da de raskere vil kunne administrere søknader på denne måten.

Tjenesteytere: Hvis du jobber med en person med diagnose som har søkt og fått plass på kurset, har du også mulighet til å delta ved å sende en e-post til kurs@frambu.no
(Søknadsfristen gjelder familiene, tjenesteytere må vente til familien har fått svar).

Mer informasjon: https://frambu.no/kurs/kongenitte-muskeldystrofier-myopatier-og-myastenier/