Velkommen til FFO Viken` informasjonsseminar om Helsefellesskap Tirsdag 9. mars 2021 kl. 10.00 – 12.00

Velkommen til FFO Viken` informasjonsseminar om Helsefellesskap

 

Tirsdag 9. mars 2021 kl. 10.00 – 12.00

En invitasjon til deg som er brukerrepresentant, tittel på vårt temaseminar er:

Helsefellesskap, hva nå?

Foredragsholdere / innledere:

Rune Kløvtveit, leder i brukerutvalget Vestre Viken HF

Bente Heggedal Gerner, leder avdeling samhandling Akershus Universitetssykehus HF

Tidsramme:

Kl. 10.00 – 10.25              Bente Heggedal Gerner

Kl. 10.30 – 10.55               Rune Kløvtveit

Kl. 11.00 – 11.10               Pause

Kl. 11.10 – 12.00              Mulighet for spørsmål / dialog

 

Seminaret avholdes via Teams, link sendes dere på epost dagen før arrangementet!

Vi har plass for inntil 25 deltagere, her vil prinsippet om «førstemann til mølla» gjelde.

Påmelding snarest og senest innen 3. mars til marit.olsen@ffo.no

(NAVN, TELEFONNUMER OG EPOSTADRESSE MÅ FREMKOMME I PÅMELDINGEN)

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss!

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen

Sign.                                                              Sign.                                                             

Marit Olsen                                      Tove Malnes

Fylkessekretær                                Fylkessekretær

FFO Viken                                       FFO Viken

 

Telefon 66 90 18 03