FFMs Landsmøtehelg 25.-27.juni 2021

Hold av helgen! Den blir enten heldigital med kurs og konferanse, eller en kombinasjon av fysisk og digitalt møte.

Landsmøtehelgen

Det blir fullt program med Landsmøte og kurs over flere dager! Forberedelsene er i gang for både heldigitalt møte med kurs og konferanse over flere dager, og en kombinasjon av fysisk og digitalt møte. Sentralstyret skal ta stilling til dette på møte 24.februar.

Hotell

Det er holdt av rom til arrangementet på Scandic Oslo Airport Hotel.

Kurs

I år blir det likepersonskurs for delegatene, og Likepersonsutvalget (LPU) er i gang med planleggingen. På grunn av usikre koronarestriksjoner fremover må SST komme tilbake med informasjon om deltakelse på landsmøtet utover delegatene, når vi vet mer.

Vi ber om at ingen bestiller flyreise eller annen transport til landsmøtet inntil SST har tatt stilling til hvordan årets arrangement kan avvikles.

FFM 40 år

Det blir også noen overraskelser  denne helgen, for å markere FFMs 40 års jubileum.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og innkalling til Landsmøte etter SST møtet 24.februar.

Følg med på Facebook og nettsidene til FFM sentralt og lokalt.