Aktiviteter Foreningen For Muskelsyke i Østfold/FFMØ 2021

Aktiviteter: Digital Kaffekopp  og Stoltrim datoer

Webinarer-datoer kommer senere

1 Februar: Digital Kaffekopp ,kl 19:30-20:30
 
15 Februar: Digital Stoltrim ,kl 19:30-20:30 
 
1 Mars: Digital Kaffekopp, kl 19:30-20:30
 
22 Mars- Årsmøte, FFMØ
26 April: Digital Kaffekopp, kl 19:30-20:30
 
10 Mai: Digital Stoltrim, kl 19:30-20:30 
 
21 Juni: Digital Kaffekopp kl 19:30-20:30