Informasjon fra styret vedr. fysiske arrangement våren 2021

Styret avholdt digitalt styremøte den 18. januar. På det møtet forsøkte vi å legge noen planer for arrangement i fylkeslaget fremover. Smittesituasjonen er svært uforutsigbar og det ser dessverre ut som om vi må leve med restriksjoner en god stund til.

Planlagt bowlingkveld i februar er avlyst/utsatt.

Planlagt årsmøte 11. mars er utsatt til 3. juni. Vi håper at vi da kan gjennomføre et fysisk årsmøte på Nedre Eiker menighetssenter. Varsel om årsmøte og sakspapirer sendes ut i henhold til vedtektene. Det sittende styret må sitte i sine verv frem til vi får avviklet et årsmøte.

Om vi kan få til andre fysiske arrangement i løpet av våren er foreløpig svært usikkert. Vi sender ut info etter hvert.

I mellomtida vil styret forsøke å holde hjula i gang på et vis.  Vi gleder oss til å se dere alle igjen når smittetrykket avtar og det igjen er forsvarlig og samles.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger en prat eller lurer på noe. Mail og tlf. besvares som vanlig.

Info-brev er sendt ut til alle medlemmer via mail eller post i dag.