Råd om koronavaksinering til personer med nevromuskulære sykdommer

Vaksinasjon av personer i risikogruppen er allerede startet i Norge. Mange med nevromuskulære sykdommer har spørsmål knyttet til om det er trygt å ta vaksinen.

Det er utarbeidet et informasjonsskriv angående koronavaksinering og nevromuskulære syksommer basert på World Muscle society (WMS) anbefalinger.

Flere vaksiner er nå enten godkjent i andre land eller kommer snart å bli godkjent. En kilde (New York Times) forteller om 63 vaksiner som for tiden er under utprøving eller nærmer seg godkjenning. Disse varierer i virkningsmekanisme:

 1. mRNA baserte. Her vil mRNA måtte inkorporeres i cellene hvor den produsere virusproteiner som stimulerer immunforsvaret.
 2. Adenovirusbaserte. Bruker modifisert adenovirus til å stimulere immunrespons mot koronavirus
 3. Proteinbaserte. Bruker forskjellige koronavirusproteiner til å stimulere immunrespons
 4. Basert på inaktivert koronavirus.

Kun 2 av disse, begge mRNA-vaksiner utviklet av BioNTech/Pfizer og Moderna, har fått godkjenning av amerikansk FDA, kanadiske og britiske reguleringsmyndigheter. Begge skal være mer enn 90% effektive. Det er søkt om godkjenning av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) for begge.

COVID-19 vaksinasjon og nevromuskulære sykdommer – ofte stilte spørsmål

 1. Er jeg i risikogruppen og bør jeg vaksineres. Listen over de som tilhører de forskjellige risikogruppene finnes på FHI  og inkluderer pasienter med nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)
 2. Kan jeg bli vaksinert eller har jeg økt risiko for å utvikle Covid-19 eller andre alvorlige bivirkninger. En skal ikke kunne utvikle Covid-19 infeksjon fra vaksiner som kommer. Ingen av de som foreløpig utvikles inneholder «levende» virus.
  De alle fleste rapporterte bivirkninger har vært milde, men akutt allergiske reaksjoner er rapportert. Pasienter med nevromuskulære sykdommer skal ikke skille seg ut i forhold til andre mennesker nå det gjelder risiko for bivirkninger. Se FHI nettside for oppdaterte informasjon – https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/
 3. Vil min nevromuskulære sykdom påvirke hvordan vaksinen fungerer? Vaksinene er prøvd ut på friske mennesker (fra 12-85år), og så vidt vi vet hadde ingen av disse nevromuskulær sykdom. Men, basert på kunnskap om virkningsmekanismer, bør ikke disse virke annerledes ved nevromuskulær sykdom.
 4. Hva er de viktigste ubesvarte spørsmål per i dag. Der immunsystemet er påvirket enten som ledd i den nevromuskulære sykdommen eller pga. behandling, er det usikkerhet om vaksinen blir effektiv. Dette betyr ikke at vaksinen ikke blir viktig å ta, og disse pasientene bør ta kontakt med ansvarlig lege. Det er uansett fortsatt viktig å bruke masker og holde avstand for å unngå smitte.
  Foreløpig er det ikke kjent om en vaksine er bedre enn de andre.
  Hele spekteret av bivirkninger, inkludert de sjeldnere, er ennå ikke kjent.

             Teksten over er utarbeidet av overlege Laurence Albert Bindoff

 

I tillegg oppfordres du til å følge Folkehelseinstituttets generelle råd for å redusere smitte:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Så langt det lar seg gjøre, hold hjemmet rent spesielt overflater som ofte berøres
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider eller helsenorge.no.

Information on corona and neuromuscular diseases, English (pdf)

NB!  Vi gjør oppmerksom på at teksten er laget for norske forhold.

 

 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om pneumokokkvaksine:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/

 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet, Pneumokokkvaksine – veileder for helsepersonell:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon—veileder-fo/

 

Informasjon og råd til familier med barn med kronisk lungesykdom

Informasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

 

 International advice from World Muscle Society (pdf)