LEI AV VELDEDIGHET OG «DUGNAD»: – VI ER EN UBRUKT RESSURS

LEI AV VELDEDIGHET OG «DUGNAD»: – VI ER EN UBRUKT RESSURS

 

Teksten er hentet fra Handicapnytt.no og er publisert 10.11.2020 av Bjørnhild Fjeld

 

 

 

Marianne Knudsen (21) ønsker at Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) skal stå enda mer på barrikadene for å sikre full likestilling for funksjonshemmede.

I helgen avholdt Handikapforbundets ungdomsorganisasjon landsmøte, digitalt med i overkant av 50 deltakere.

Den tidligere nestlederen Marianne Knudsen ble valgt til ny NHFU-leder etter Tamarin Varner.

 

Lei av dugnadsretorikk

Kampen mot diskriminering og for likestilling er det som opptar både NHFU og den nyvalgte lederen.

– Fortsatt er det veldedighetstanken som gjelder mange steder. Det å sørge for at funksjonshemmede får lik tilgang til utdanning og arbeidsliv omtales som dugnad eller å «ta en for laget». Det er i dag 105 000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet. Dette er en stor ressurs som samfunnet går glipp av, sier hun.

Knudsen har lenge markert seg som en synlig samfunnsdebattant, og det har hun tenkt å fortsette med.

– Landsmøtet vedtok at NHFU skal være i media minst én gang i uka. Det er et ambisiøst mål, men vi skal fortsette med å skrive kronikker og leserinnlegg og uttale oss i aktuelle saker, både hver for oss og i samarbeid med andre organisasjoner.

Landsmøtet vedtok at NHFU skal være i media minst én gang i uka. Det er et ambisiøst mål.
Mange dropper ut av videregående

Tall fra 2013 viste at hele 64 prosent av funksjonshemmede ikke fullførte videregående skole, mot kun 17 prosent i befolkningen forøvrig. Det synes Knudsen er et tydelig bevis på at det er langt igjen til full likestilling.

– Det at mange dropper ut, kommer mye av samfunnsskapte barrierer. For eksempel er det 80 prosent av skolene som ikke er tilgjengelige for alle.

NHFU-lederen trekker paralleller til likestillingskampen for kvinner, som også handlet om å gi lik tilgang til utdanning og arbeidsliv. En storstilt barnehageutbygging var blant annet det som gjorde dette mulig.

– Likestilling koster penger, påpeker Knudsen.

Første bud er at flere får anledning til å fullføre videregående utdanning, deretter å rive ned barrierer i høyere utdanning.

– Det må bygges flere studentboliger som er tilgjengelige for alle, krever NHFU-lederen.

Lik tilgang til offentlig kommunikasjon er et annet likestillingsverktøy, og NHFU vedtok at de skal jobber for at alle togstasjoner skal bli universelt utformet.

– Dette er også en viktig klimasak, også funksjonshemmede skal kunne reise miljøvennlig, sier Knudsen.

 

CRPD inn i norsk lov

Da SV i 2019 foreslå å innlemme CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) i norsk lov, ble dette nedstemt av Stortinget. Dette har Norge fått kritikk av FN for. NHFU-lederen vil jobbe for at denne saken blir tatt opp igjen.

– Likestilling for funksjonshemmede er en viktig menneskerett, og Norge henger bakpå. I NHFU sitt arbeidsprogram står det at vi skal jobbe politisk for å få CRPD inn i norsk lov, sier Knudsen.

Den nyvalgte NHFU-lederen har vært aktiv i NHFU siden hun var 15 år, og har blant annet vært nestleder og fungerende leder en periode.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på jobben med å bygge organisasjonen for fremtidens utfordringer.

– For første gang har NHFU et landsstyre som består av representanter for de ni lokallagene våre. Det blir veldig spennende å se hvordan vi i sentralstyret og landsstyret kan jobbe sammen. Akkurat nå er det vanskelig med fysiske møter, men vi tenker oss at vi skal jobbe først og fremst nettbasert, men med 2-3 årlige samlinger der vi møtes, sier hun.

Knudsen regner med at hun får nok å gjøre med vervet som NHFU-leder i tillegg til studier i sosiologi, og hun gleder seg veldig til å ta fatt på oppgavene.

– NHFU er en organisasjon som ligger mitt hjerte nært, sier hun.

 

Gjør alle arrangementer alkoholfrie

Landsmøtet i NHFU vedtok at alle arrangementer i regi av organisasjonen skal være alkoholfrie.

– Vi ønsker å jobbe for å få med flere medlemmer i aldersgruppen fra 13 til 18 år for å få en bærekraftig organisasjon. I dag er de fleste som har verv i organisasjonen i 20-årene, og det er et mål å få flere yngre også inn der, sier nyvalgt NHFU-leder Marianne Knudsen.

Hun sier at landsmøtet hadde en god diskusjon på forslaget om å gjøre NHFU sine arrangementer alkoholfrie, som førte til vedtaket.

– Dette handler om at det skal oppleves trygt for alle å engasjere seg i organisasjonen, sier Knudsen.