Å være ungdom og ha en sjelden diagnose som medfører økende fysisk funksjonstap

Kurs på Frambu  16.-19.2.2021 for ungdom 12-18 år med diagnosene Ataxia telangiectasia, Friedreichs ataksi, Duchennes muskeldystrofi , deres foresatte og nære tjenesteytere. Personer som har en annen sjelden diagnose (som Frambu har kompetanseansvar for) som medfører lignende utfordringer i hverdagen kan også søke på kurset. Søknadsfrist: 14.desember 2020.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om det å leve med en sjelden diagnose som medfører økende fysisk funksjonstap.

Aktuelle temaer:

  • fysisk og psykisk helse
  • valg av studier og arbeid
  • assistanse og hjelpemidler
  • fritidsaktiviteter
  • formidling av informasjon til andre om om egen diagnose og behov

Kurset gir mulighet for at deltakerne kan møte andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Les mer om kurset på frambu.no

 

Del