Kommunene raserer fritt brukervalg

Når kommunene setter BPA ordningen ut på anbud, eller foreslår at den skal bli helkommunal, betyr det i praksis at brukerne får færre valgmuligheter!

Den siste tiden har vi sett at flere kommuner setter ut BPA ordningen på anbud, og når kommunen da velger færre leverandører av BPA betyr det i praksis at brukerne får redusert valgfrihet til å velge leverandør av ordningen.

FFM mener at hele poenget med BPA er fritt brukervalg. Vi ser dessverre gang på gang at kommunene handler i strid med dette prinsippet.

Les artikler:
Milliard-konkurranse om brukerstyrt personlig assistanse

I Moss er det foreslått å gjøre BPA ordningen helkommunal

BPA Utvalget

BPA-utvalget ble oppnevnt i 2019, og skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning innen 1. juni 2021.

BPA utvalget tar imot innspill fra privatpersoner og organisasjoner.

Utvalgsleder
Marianne Skattum, daglig leder, Oslo

Øvrige medlemmer

Jan Erik Askildsen, dekan, Bergen
Gundla Kvam, pensjonist, Bærums verk
Jan Grue, professor, Oslo
Trond Johnsen, skolesjef, Lillehammer
Leif Birkeland, virksomhetsleder, Haugesund
Sonja Jennie Tobiassen, brukerrepresentant, Tromsø
Trude Wester, direktør, Tromsø
Bente Gravdal, rådmann, Lier
Kjell Wolff, kommunaldirektør, Bergen
Sverre Fuglerud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Tranby
Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA – Independent Living Norge, Ski
Tove Linnea Brandvig, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Lindås
Torbjørn Furulund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo

Les om BPA utvalget, og hvordan gi innspill: https://nettsteder.regjeringen.no/bpa/