Fritid for ALLE prosjekt Martine Eliasson er prosjektleder for prosjektet «Fritid for ALLE» på vegne av Redd Barna.

Fritid for ALLE prosjekt

Martine Eliasson er prosjektleder for prosjektet «Fritid for ALLE» på vegne av Redd Barna.
 
Kort om prosjektet
ALLE barn har rett til lek og fritid, men vi vet dessverre at mange blir utestengt eller ikke får drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Vi skal derfor undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever utenforskap og diskriminering på fritidsarenaen. Gjennom prosjektet vil ungdommer med nedsatt funksjonsevne dele erfaringer og synspunkter om muligheter for å delta på fritidsarenaen. Det kan både dreie seg om dagens situasjon og om hvordan skape endring slik at alle barn får delta og ha det bra på fritiden. Ungdommene kan også dele gode eksempler på inkludering dersom de har det. Vi ønsker å finne ut hvordan ungdommer selv opplever dette og hva de mener kan være løsninger. Dette skal ende i en rapport med erfaringer og anbefalinger fra ungdommene. Rapporten skal Redd Barna spre og dele med ulike unge og voksne som trenger å lære av ungdommenes erfaringer og meninger. Redd Barna vil også bruke rapporten i en større kampanje om rett til lek og fritid, utenforskap og diskriminering.
 
Kan du eller kjenner du noen som kan bidra inn i dette prosjektet, ta kontakt med meg på e-post martine.eliasson@nhf.no. Prosjektet varer ut desember.
 
Les mer info /infosskriv her:
 
 
Informasjonsskriv
Hei!
Mitt navn er Martine Eliasson. Jeg er prosjektleder for prosjektet «Fritid for ALLE» på vegne av Redd Barna. Redd Barna er en organisasjon som jobber for at alle barn, uansett hvem de er og hvor de bor, skal få oppfylt sine rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Du kan lese mer om Redd Barna her: www.reddbarna.no
Kort om prosjektet
ALLE barn har rett til lek og fritid, men vi vet dessverre at mange blir utestengt eller ikke får drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Vi skal derfor undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever utenforskap og diskriminering på fritidsarenaen. Gjennom prosjektet vil ungdommer med nedsatt funksjonsevne dele erfaringer og synspunkter om muligheter for å delta på fritidsarenaen. Det kan både dreie seg om dagens situasjon og om hvordan skape endring slik at alle barn får delta og ha det bra på fritiden. Ungdommene kan også dele gode eksempler på inkludering dersom de har det. Vi ønsker å finne ut hvordan ungdommer selv opplever dette og hva de mener kan være løsninger. Dette skal ende i en rapport med erfaringer og anbefalinger fra ungdommene. Rapporten skal Redd Barna spre og dele med ulike unge og voksne som trenger å lære av ungdommenes erfaringer og meninger. Redd Barna vil også bruke rapporten i en større kampanje om rett til lek og fritid, utenforskap og diskriminering.
Vi trenger unge stemmer!
Jeg ser etter ungdommer med funksjonsnedsettelse som har lyst til å delta i workshops eller samtale for å dele sine erfaringer om muligheter for å delta på fritidsarenaen. Det kan dreie seg om både positive og negative erfaringer.
Samtalene kan foregå fysisk eller digitalt. Jeg kan møte grupper av ungdommer sammen eller enkeltungdommer. Jeg er fleksibel og ønsker å tilpasse meg til hva som passer best for den enkelte.
Ivaretakelse av ungdommene
Redd Barna følger egne standarder for god og meningsfull medvirkning fra barn og ungdommer. Ungdommene skal vite hva de blir med på og hvorfor, de skal delta frivillig og kunne trekke seg dersom de ønsker det, de skal bli møtt med respekt og oppleve at det de er med på er relevant for dem, de skal ha det gøy og oppleve mestring, alle skal bli inkludert og ha de samme mulighetene, de skal oppleve at de utvikler seg gjennom sin deltakelse, de skal være og føle seg trygge, og de skal vite hva som skjer når prosjektet er avsluttet og føle at de har eierskap i det som skjer videre. Ungdommenes deltakelse vil være anonym. Dersom det skulle bli aktuelt å presentere noen av ungdommene med navn og bilde, vil vi spørre om et særskilt samtykke til dette. Det er ikke en forutsetning for å delta i prosjektet at man også vil si ja til å stille opp med navn og bilde.
Kan du eller kjenner du noen som kan bidra inn i dette prosjektet, ta kontakt med meg på e-post martine.eliasson@nhf.no. Prosjektet varer ut desember.
Alle barn har rett på lek og fritid – og da mener vi absolutt ALLE!
 
Vennlig hilsen,
Martine Eliasson
Prosjektleder «Fritid for Alle»