Diagnoseevaluering av Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT)

NMK-samarbeidet har i samarbeid med FFM og brukerrepresentanter gjort en systematisk gjennomgang av tilbudet til personer med CMT.

NMK-samarbeidet

NMK-samarbeidet har kompetansesenteransvar for CMT og består av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen ble satt sammen i februar 2020 og består av fagpersoner fra NMK-samarbeidet, brukerrepresentanter og FFM.

Les om målsettingen, prosessen, hovedfunn, konklusjoner og anbefalinger:
Nevromuskulært kompetansesenter

 

Informasjon om diagnosen CMT

Facebook
Twitter
LinkedIn