Kritisk informasjon om nevromuskulære sykdommer

NMK-samarbeidet har utarbeidet kritisk informasjon for flere arvelige nevromuskulære sykdommer. Opplysningene kan du legge inn som nødinformasjon på mobilen, ha i lommeboka eller veska. Du kan sammen med legen din legge kritisk informasjon inn i kjernejournalen.

Hvorfor registrere kritisk informasjon?

Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om deg.

NMK samarbeidet har i 2019 utarbeidet kritisk informasjon for følgende diagnoser (på norsk og engelsk):

Becker muskeldystrofi
Charcot-Marie-tooths sykdom
Duchenne muskeldystrofi
Dystrofia myotonica
Fascioscapulohumeral muskeldystrofi
Hyperkalemisk periodisk paralyse
Hypokalemisk periodisk paralyse
Limb girdle muskeldystrofi
Malign hypertermi
Spinal muskelatrofi

Les mer og last ned informasjonen:  Nevromuskulært kompetansesenter

NMK vil legge ut kritisk informasjon for flere diagnoser når de ferdigstilles.