Digital Stoltrim datoer okt-nov 2020

Stoltrim: 

Bli med å trene med oss! Stoltrim er for alle uansett funksjonsnivå og alder!

Det er også lov å trene lattermusklene!

Vi ønsker å fortsette med treningstilbudet vårt digitalt pga coronaviruset.

06.10.2020 kl 19:30-20:30

Link: 

https://meet.google.com/qio-qpid-cda

03.11.2020 kl 19:30- 20:30 

Link: 

https://meet.google.com/btj-uraw-frz