Webinar om psykisk helse- Unge Funksjonshemmede

Se hele mennesket – en kampanje om psykisk helse
Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse.

De som ønsker å delta melder dere på via skjemaet på denne siden:
https://ungefunksjonshemmede.no/…/se-hele-mennesket/webinar/

Facebook
Twitter
LinkedIn